Les nostres dades Obertes

La Diputació d’Alacant, com tot sector públic, gestiona gran quantitat d’informació en el desenvolupament de les seues competències. L’obertura de les dades mitjançant el portal de dades obertes ofereix als ciutadans i a les empreses la possibilitat de reutilitzar la informació necessària per a generar serveis que, alhora, redunden en la satisfacció de les necessitats dels ciutadans. Gran part d’aquesta informació ja es pot visualitzar al Web institucional i també se’n pot accedir per altres mitjans, però la naturalesa de les dades obertes és publicar-les en brut i en formats lliures per a que els ciutadans tinguen un accés immediat i sense obstacles, i puguen reutilitzar-la per a generar valor.

El portal de dades obertes de la Diputació d’Alacant té com a objectius augmentar la transparència, col·laboració i participació activa dels ciutadans i empreses, a més de proporcionar una major informació, tot augmentat l’accessibilitat, entorn a totes les activitats de la Diputació; sempre tenint en compte que aquesta siga d’interès per a ciutadans i empreses, i permeta crear serveis que redunden en benefici de la societat.

Què ofereix el portal de dades obertes de la Diputació d’Alacant?

  • Un catàleg de dades que s’aniran publicant i actualitzant constantment. En una primera fase, s’obriran aquelles dades que per la seua naturalesa i estructura puguen estar a disposició dels ciutadans de manera immediata, tot incorporant cada cert temps altres conjunts de dades (datasets) que tinguen les propietats adequades per a la seua publicació en obert. En qualsevol moment la Diputació d’Alacant podrà afegir o modificar els conjunts de dades, tot donant compte dels canvis al Web.
  • Espai per a la difusió de les aplicacions i serveis duts a terme per la pròpia Diputació, les empreses o els ciutadans que així ho desitgen, en base a la utilització de les dades publicades.
  • Espai per a la col·laboració i participació dels ciutadans, mitjançant la interactuació amb la Diputació, tot suggerint i manifestant les seues preferències i interessos informatius.

En les fases successives, es treballarà en l’obertura de les dades que actualment no estan publicades al Web de la Diputació, tot atenent a criteris d’oportunitat, utilitat i valoració social.

Aquest projecte acaba de començar i volem que siga sostenible, motiu pel qual ens proposem per una banda treballar amb BETA permanent, és a dir, que s’evolucione permanentment cap a un producte definitiu, sotmès a l’avanç i a l’enriquiment de nous reptes i oportunitats. És un projecte flexible en el què aprenem contínuament. Per altra bada, creiem que per garantir la sostenibilitat cal dedicar una inversió econòmica mínima i aprofitar al màxim els recursos humans i tecnològics de que disposa la Diputació.

Top