Característiques DA

Les DADES OBERTES han de tenir les següents característiques:

 • Actualitzades
 • Completes
 • Netes i exactes
 • Amb formats reutilitzables

Els tipus de dades des del punt de vista de la reutilització venen marcades per la Ley 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic, que estableix les condicions i modalitats de reutilització de la informació de les administracions publiques.

1.- Sense cap tipus de condicions, però sempre:

 • Mantenint la integritat del contingut
 • Que no canvie el sentit
 • Que es cite la font
 • Que s’especifique la data d’actualització

2.- Reutilització amb subjecció a condicions que estableixen llicències – Tipus:

S’apliquen a les dades que poden estar subjectes a drets de propietat intel·lectual de la mateixa administració o de tercers. Les llicències deuen presentar-se:

 • Processables electrònicament.
 • Estar en format digital.
 • Clares, justes i transparents.
 • No discriminatòries per a categories de reutilització.

Quins són els límits?

 • Constitució Espanyola (art. 105): posa límits a allò que afecta a la seguretat i defensa de l’Estat, l’esbrinament dels delictes i la intimitat de les persones.
 • Secret comercial.
 • Decreto 242/1969 de secrets oficials
Top