A qui li pot interessar

Als ciutadans:

 • Per a poder avaluar la gestió i els serveis públics.
 • Per a exercir el seu dret a saber.
 • Per a interactuar amb l’administració, tot fomentant la participació i col·laboració.

A les empreses:

 • Per a generar serveis.
 • Generar benefici econòmic.
 • Generar ocupació

Segons l’Estudio del Sector Infomediario Espanyol 2012, sector constituït per empreses que generen productes o serveis per a la seua comercialització a tercers, a partir de la utilització de la informació del sector públics, el volum de negoci mitjà anual d’aquest sector està situat entre els 330 i els 550 milions d’euros amb una massa laboral associada de 3.600 a 4.400 treballadors dedicats a les tasques de reutilització. D’aquest estudi també es desprèn l’augment de l’ús per part de les empreses de les dades aportades per les administracions públiques per a la seua reutilització, així com la demanda d’aquestes per a que cada vegada siga major el nombre de dades publicades en obert

A la pròpia administració:

Internament:

 • Eficiència administrativa i higiene informativa: abans de publicar dades ens obliguem a verificar el seu rigor i actualitat, i ens dona l’oportunitat de detectar errors.
 • Implica la col·laboració entre departaments.
 • Ajuda a simplificar els processos interns.

Cap a l’exterior:

 • Creació de nous serveis per als ciutadans.
 • Interoperar amb altres administracions.
 • Estimular la participació activa dels ciutadans amb l’administració.

Els governs que posen les seues dades a l’abast dels ciutadans guanyen en transparència i en confiança. Amb el foment de la cultura de la reutilització, s’impulsa la innovació per a crear serveis mitjançant l’ús de les dades alliberades i la millora dels sistemes d’informació de la pròpia administració.

Top